Z namenom preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom in v skladu s priporočili pristojnih institucij je Hiša Stare trte za obiskovalce sicer zaprta, a za vas ostajamo dosegljivi na elektronskem naslovu stara-trta@maribor.si in telefonski številki 051 335 521. Vljudno vas vabimo tudi k obisku spletne vinoteke in nakupu izdelkov iz naše ponudbe. Svoj nakup lahko po predhodnem dogovoru prevzamete tudi osebno na prevzemnem mestu Hiše Stare trte.

Zbirka bratov Kreuzer

Vinzenz (1808-1888) in Conrad (1810-1861) Kreuzer sta bila umetnika graškega bidermajerja. Živela sta bolj zatišno življenje in se ukvarjala z risanjem vedut, tihožitij in krajine. Ustvarila sta veliko podob Gradca, a nekaj tudi iz naših krajev, na primer Rogaške Slatine.

Risbe, grafike in barvne podobe so včasih služile tudi kot učni pripomoček, zato so morale biti kar se da dokumentarno nazorne. Pri takšnih upodobitvah avtorji po navadi ostanejo anonimni, kar se je zgodilo tudi z bratoma Kreuzer.

Grozdi, listi, vitice in jagode, ki sta jih naslikala brata Kreuzer, so v vsej njihovi polnosti odraz pozornega opazovanja in doslednega posnemanja. Ob slikah so tudi natančni opisi vrst, ki jih je napisal ampelograf Franz Trummer. Trummer je med letoma 1835 in 1839 potoval po Štajerski in drugih slovenskih deželah ter popisal prav vse najdene sorte. Možno je, da sta Kreuzerja potovala z njim in si delala osnutke za nadaljnje delo. Njegova obsežna ampelografija iz leta 1841 je bila osnova za nastanek zbirke, ki je nastajala okoli dvajset let in je na začetku vsebovala 175, ali celo 185 upodobitev. Upodobitve so narisane v tehniki gvaš.

Omenjene podobe sort vinske trte imajo veliko dokumentarno vrednost, saj je med njimi veliko takih, ki jih danes pri nas več ni. So dragocen ampelografski dokument, ki priča o pestrosti sort na štajerskem pred več kot 150 leti, v času, ko je tod deloval nadvojvoda Janez.

27 izvirnikov Kreuzerjev ja služilo kasneje kot predloga za tiskanje Ampelografskega atlasa, leta 1873 izdelanega na Dunaju, ki sta ga uredila brata Herman in Rudolph Goethe, prvi ravnatelj sadjarsko-vinogradniške šole v Mariboru, drugi ravnatelj cesarske sadjarske šole v Brumathu pri Strassbourgu.

Kaj se je dogajalo z zbirko ampelografskih upodobitev po tem času, ne vemo natančno. Sledila so viharna obdobja, med katerimi je prišlo tudi do uničenja naših vinogradov zaradi trtne uši, obe svetovni vojni in še bi lahko naštevali. Slike, ki so začele trohneti, je leta 1923 za eno od omar v šolski knjižnici naključno odkril inž. Ivo Zupanič. Tam je bilo 132 listov z ampelografskimi originali. Zavedajoč se njihove velike vrednosti, je poskrbel za takojšnje kaširanje slik in ustrezno hrambo. Manjkajoče slike so se v desetletjih porazgubile neznano kam. Leta 2005 je Zavod za turizem Maribor  vključil celostno zaščito in restavriranje slik v projekt »Vinsko kulturna pot nadvojvode Janeza«. Po opravljenem postopku celostne zaščite in restavriranju so izvirniki bili predani v hrambo in varovanje Pokrajinskemu muzeju Maribor.

Kmetijska družba za Štajersko je zbirko upodobitev podarila deželni sadjarsko-vinarski šoli v Mariboru ob njeni ustanovitvi, leta 1872, prvič pa je bila omenjena v letnem poročilu sadjarsko-vinarske šole leta 1882. Zbirka slik je dolga leta ležala skoraj pozabljena in razpadajoča v knjižnici vinarske šole Maribor, leta 1923 pa jih je za eno od omar v šolski knjižnici naključno odkril inž. Ivo Zupanič. Tam je bilo 132 listov z ampelografskimi originali. Zavedajoč se njihove velike vrednosti, je poskrbel za takojšnje kaširanje slik in ustrezno hrambo. Manjkajoče slike so se v desetletjih porazgubile neznano kam.

Leta 1997 je Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor pridobil evropsko finančno podporo za tiskanje knjige s predstavitvijo vseh upodobitev sort vinske trte in jih je začel Primož Premzl sistematično popisovati. Takrat je evidentiral 125 slik z opisi. Leta 1999 je bil najden še en izvirnik na Ptuju in leta 2001 je Premzl izdal Zbirko ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja.

Leta 2005 je Zavod za turizem Maribor  vključil celostno zaščito in restavriranje slik v projekt »Vinsko kulturna pot nadvojvode Janeza«. Po opravljenem postopku celostne zaščite in restavriranju so izvirniki bili predani v hrambo in varovanje Pokrajinskemu muzeju Maribor.

  DELI ČLANEK