Z namenom preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom in v skladu s priporočili pristojnih institucij je Hiša Stare trte za obiskovalce sicer zaprta, a za vas ostajamo dosegljivi na elektronskem naslovu stara-trta@maribor.si in telefonski številki 051 335 521. Vljudno vas vabimo tudi k obisku spletne vinoteke in nakupu izdelkov iz naše ponudbe. Svoj nakup lahko po predhodnem dogovoru prevzamete tudi osebno na prevzemnem mestu Hiše Stare trte.

Nega stare trte

Januar

Stara trta počiva, ob ugodnih vremenskih pogojih lahko v drugi polovici meseca že opravimo rez. Ob upoštevanju tradicije se spomnimo godu zavetnika vinske trte Sv. Vincenca (22. januar), ko odrežemo nekaj rozg in jih damo v vazo v topel prostor, kjer poženejo mladike.

Februar

Rez trte se opravi po koncu zime. Trta se obreže v skladu s spoznanji, da je najboljša kombinacija med prizadevanji za ohranjanje njene trajnosti in pričakovano povprečno rodnostjo tista, ki predvideva, da se enoletne mladike prirežejo na dve dobro razviti očesci. Sočasno skrbimo, da ohranjamo poganjke, ki so pognali iz starega lesa, da v prihodnjem letu dobimo nove rodne mladike. Mladike skrbno zberemo in jih oddamo v trsnico, kjer poskrbijo za cepljenje mladih trt, ki jih podeljujemo prejemnikom.

Rez vinske trte je pomembno opravilo. Z vsakoletno rezjo ostro posegamo v njeno »življenje«, sicer rušimo njen naravni razvoj in v tisočletjih pridobljene biološke lastnosti. Trta je po naravi plezavka, ki se je v prazgodovini razvijala svobodno in dosegla velike razsežnosti. Cilj kultiviranja vinske trte je zagotoviti stalen in čim bolj enakomeren pridelek. Še to. Vso orodje – škarje, žaga – predhodno razkužimo. Rane, ki so posledica rezi in njihov premer presega 2 cm, premažemo s cepilno smolo. V zadnjih letih rez opravimo v skladu s priporočili luninega setvenega koledarja.

Marec

Zadnji petek v februarju ali prvi petek v marcu sta po tradiciji rezervirana za slovesno prireditev ob rezi. Tehnično se ves postopek opravi že prej, ob prireditvi simbolično odrežemo nekaj predhodno namensko puščenih rozg v centralnem delu najstarejše trte. Rez trte se lahko opravi tudi v marcu. To je tudi skrajni čas, saj naj bi bila v skladu z dolgoletno tradicijo rez v Štajerskih vinogradih opravljena do godu Sv. Jožefa (19. marec). V tem času med podrastjo zacvetijo krokusi, hkrati pa posejemo enoletnice, katerih cvetenje pod trto pričakujemo v maju in juniju.

April

Spremljamo razvoj vinske trte, ukrepamo ob pojavu morebitnih škodljivcev.

Maj

V ugodnih letih obstaja možnost cvetenja vinske trte že sredi meseca maja. Pred tem opravimo prvo pletev, kar pomeni, da odstranimo odvečne mladike. Še pred cvetenjem opravimo prvo škropljenje s sredstvom, ki zavira razvoj GLIV pepelaste plesni ali oidija (lat. Unicula Necator). Druge bolezni Stari trti po izkušnjah ne predstavljajo resne grožnje.

Vinska trta začne cveteti pri temperaturi 15°C, optimalna temperatura za cvetenje in oploditev je med 25 in 35°C. Za dobro oploditev zračna vlaga ne sme pasti pod 40 %. Pri preveliki vlagi se cvetne kapice odpirajo počasi, kljub ugodni temperaturi. Pogosto sploh ne odpadejo, ampak pa ostanejo na plodnici, zato je oplodnja ovirana. Oploditev vinske trte otežuje tudi močan veter, nizke temperature, prevelika bujnost trte in vlažno vreme. Ko se oplodi preveč cvetov, kot bi jih mogla trta prehraniti, se ti osipljejo. Do osipanja pride tudi ob neustrezni prehranjenosti trte, vendar na Stari trti tega pojava v zadnjih letih ne beležimo. Povežemo  naglo rastoče mladike saj je nevarno, da jih veter polomi. V maju začne intenzivno cveteti podrastje trte. Izstopajo ivanjščica, plavica in poljski mak. Gre za medonosne rastline, ki privabljajo žuželke, predvsem čebele in čmrlje. Cvetenje podrastja je zelo atraktivno za obiskovalce trte in ponazarja naravne okoliščine v vinogradu. V skladu s tradicijo zaznamujemo god Sv. Urbana (25. maj), ko lahko glede na čas cvetenja trte damo prve približne napovedi o kakovosti vinske letine.

Junij

Najkasnejši v zadnjih letih zabeleženi datum cvetenja je 10. junij (leto 2016). Po cvetenju opravimo ponovno pletev mladik. Odstranimo tiste, ki nimajo grozdnih zasnov in niso pomembne  kot potencial za prihodnje leto. V drugi polovici junija nastopi prvo nevarno obdobje za pojav bolezni oidij. Pazljivo spremljamo in po potrebi ukrepamo s škropljenjem. Bolezen preventivno preprečujemo tudi na ta način, da v coni med mladikami in steno hiše odstranimo odvečno listje, kar omogoči normalen pretok zraka med steno in mladikami. Ta ukrep dodatno zmanjša možnost pojava bolezni. Odstranjujemo zalistnike, prikrajšujemo mladike, ki so dosegle končno višino. Trte ne gnojimo. Njen koreninski sistem je tako razvejan, da omogoča optimalno oskrbo z vsemi hranili po povsem naravni poti. Optimalno založenost trte s hranili je potrdila tudi analiza trtinega listja.

Julij

Konec junija ali v začetku julija izpostavimo lepljive plošče in kot narekujejo  pravila fitosanitarne službe opravimo škropljenje proti Ameriškemu škržatu (lat. Scaphoideus titanus). Tako preprečujemo razvoj nevarne in neozdravljive virusne bolezni vinske trte  - Zlate trsne rumenice (lat. Flavescence dorée).

Ponovno opravimo pletev, odstranjujemo zalistnike (ob prvem kolencu) in prikrajšujemo mladike, ki so dosegle višino zgornjega roba opore – brajde. Mladike povežemo z rafijo.  Skupno ime za to opravilo je – zelena dela. Ta dela obsegajo pletje mladik, odstranjevanje listov, zalistnikov, razporejanje in prikrajšanje mladic, vršičkanje in po potrebi redčenje grozdja. Slednji ukrep pride v poštev predvsem pri najstarejši trti, kjer želimo lepe, dobro razvite in temeljito obarvane grozde. V drugi polovici julija praviloma opravimo zadnje škropljenje.

Poleti je pogost pojav toče. Dosedanje izkušnje kažejo, da se točonosni oblaki približajo Mariboru predvsem s severozahodne strani. Trta je s te strani zavarovana in ji toča ne povzroči večje škode. Pri vertikalnem padanju toče pa jo delno ščiti napušč hiše. Prav zato v zadnjih letih ne beležimo poškodb grozdja, pač pa le poškodbe listja, kar pa ne predstavlja resne grožnje. Preventivno ohranjamo vso listje v coni grozdja. Njegova vloga je zaščita grozdja pred morebitno točo in – kar se je še posebej potrdilo v zadnjih zelo vročih letih – senčenje grozdja pred sončevo pripeko.

V drugi polovici julija pokosimo podrast trte, ki je v tem času praviloma odcvetela. Odstranjujemo zalistnike, prikrajšujemo mladike, ki so dosegle končno višino.

Avgust

V prvi dekadi avgusta se začne grozdje Stare trte počasi barvati. Dobiva modrikast poprh in počasi prehaja v intenzivno žametno – modro barvo. Odstranjujemo zalistnike, prikrajšujemo mladike, ki so dosegle končno višino. Po 20. avgustu opravimo prvo od treh meritev sladkorne stopnje. Na ta način spremljamo dozorevanje grozdja. Zadnji petek v avgustu pred Hišo Stare trte postavimo klopotec in napovemo sklop prireditev v okviru Festivala Stare trte, ki poteka od trgatve do Martinovega.

September

Opravimo še zadnjo pletev in prikrajšanje mladik. Teden dni pred trgatvijo iz cone grozdja odstranimo večji del listja. Trta se pokaže z razkošjem svojega pridelka. To je čas v katerem najbolj pritegne poglede in je najlepša za opazovanje in fotografiranje. Še enkrat pokosimo podrast in trto pripravimo na trgatev.

Oktober

Prva nedelja v oktobru: trgatev Stare trte. Za trgatev uporabimo le čisto posodo, ki nima vpliva na grozdje oz. grozdni sok. Brači oberejo najprej najstarejšo trto, nato pa še obe potomki. Grozdje zmeljejo, strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda opravijo meritve vsebnosti sladkorja, nato pa drozgo odpeljejo sodelavci Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Fermentacija in nadaljnje šolanje vina do stekleničenja poteka na Meranovem nad Limbušem, na nekdanjem posestvu nadvojvode Janeza Habsburškega. Kletar vsakoletnega pridelka je sodelavec fakultete mag. Janez Valdhuber.

Kletar sporoči končne podatke o kakovosti in količini grozdnega soka, ki je iztisnjen po maceraciji drozge ter kasneje količino vina. Ob trgatvi brači ob trto vsujejo tudi preperel hlevski gnoj, kar pa je zgolj simbolično dejanje – spomin na nekoč izdatno gnojenje vinogradov po trgatvi. Stara  trta je zaradi razvejanosti svojega koreninskega sistema optimalno preskrbljena z vsemi hranili, zato je ne gnojimo.

November

Vino najstarejše trte se uporabi pri krstu mošta, ki v okviru množične prireditve na Trgu Leona Štuklja v Mariboru tradicionalno poteka na dan Sv. Martina (11. november). Glede na vremenske razmere se trta obarva v rdeče-rumeno pastelno barvo in postane zelo privlačna za opazovanje in fotografiranje. Praviloma po trgatvi na njej pustimo en grozd, da lahko obiskovalci tudi v tem času spoznajo, kako zgleda njen pridelek. Po potrebi še enkrat pokosimo podrast in jo pripravimo na novo rastno sezono.

December

Stara trta počiva.

Za vse njene prijatelje  in ljubitelje izdamo koledar, ki med drugim prinese tudi tri najpomembnejše datume njenega življenja v prihodnjem letu – datum rezi, postavitev klopotca ter trgatve in začetka vsakoletnega Festivala Stare trte.

GALERIJA DELI ČLANEK