Eko-kmetija Šumenjak

Kmetija Šumenjak je družinsko posestvo v Jakobskem dolu, oddaljeno 17 km iz Maribora.

Obdelujejo 14 ha površin, poleg vinogradništva, njihove glavne dejavnosti, pa se ukvarjajo še s čebelarstvom, žganjekuho in živinorejo. Danes so s produkti prisotni po vsej Sloveniji in tudi v tujini, saj so zadnja leta veliko delali na kvaliteti in prepoznavnosti njihove blagovne znamke.