Pra-vino Čurin - Praprotnik

PRA-VINO je blagovna znamka in zaščitni znak družinskega posestva Čurin – Prapotnik. Posebnost kleti so vina posebnih kakovosti: izbori, jagodni izbori, suhi jagodni izbori in ledena vina. 

Tukaj na Kogu je rasla trta že v prazgodovini, o čemer pričajo fosilni ostanki panonskega morja, tu so v rimski dobi in še kasneje govorili gosposki In vino veritas, preprosti pa garali in pili, tod so nekoč uživali sad vinogradov grofje Celjski, salzburški nadškofje, gospodje Viltuški in še mnogi. Prešla je žlahtna gospoda, ostali pa so dandanes sodobno urejeni in zmeraj žlahtni vinogradi družinskega posestva Čurin – Prapotnik ter visoka gosposkost njihovih vin že skoraj 50 let. Po dolgoletni tradiciji pridelujejo polsladka in sladka vina, v zadnjih letih so začeli uvajati tudi suha in polsuha vina ter vina linije Prestige, ki zorijo v hrastovih sodih.

Vrhunska vina pridelana iz zdravega grozdja na okolju prijazen način, za katera je potrebno veliko truda, odrekanja in pridnih rok, so del družine v vsaki steklenici