Vinogradništvo Kren

Tik preden se dolina, ki vodi v osrčje Svečine nekoliko razširi s svojimi prisojnimi legami, se nahaja kmetija Kren.

Da so prav na tem mestu že vsaj od 1823 gojili trto in sadno drevje, priča kartografski prikaz v franciscejskem katastru za Štajersko. Tej vinogradniško-sadjarski tradiciji iz roda v rod sledijo vse do danes. Paleto mirnih in svežih vin, značilnih za Štajerski vinorodni okoliš, dopolnjujejo s penečimi vini in v kolikor naravne vremenske danosti omogočajo, zaokrožijo z vini posebnih kakovosti.