Vina Kraner - Plateis

Tradicija družinskega posestva sega 250 let nazaj, kjer bi naj po ustnem izročilu že takrat vinsko trto gojili menihi francoskega reda.

V Jakobskem Dolu na 8 hektarjih odličnih vinogradniških leg, vinogradništvo Kraner Plateis prideluje vrhunska bela in rdeča vina različnih sladkornih stopenj. To je razvidno iz lesenega stropa v osrednjem delu hiše, kjer se je ohranil umetelno izdelan leseni strop z letnico 1743. Grozdje pridelujejo na V, JV, J in JZ srednje strmih legah na lapornatih in delno glinenih tleh.