Vinogradništvo Kos

Skozi vina se trudijo poznavalcu in ljubitelju vina približati povezanost in navezanost članov družine na vinograde in vina.

Naravne danosti, pridne roke in izkušnje so trije ključni dejavniki za izjemno kakovost njihovih vin. Imajo dodano vrednost zaradi osebne note, ki jih dodatno obogati. Ker pa nobeno vino ni rado samo, tudi njihova iščejo družbo – ne samo v kulinariki, kjer se odlično znajdejo. Zatorej jim dovolite, da vas navdušijo in vam pokažejo, da so odlična nenazadnje tudi zato, ker uživajo v vaši družbi!