Knjiga "Nemci in Maribor"

Prinaša sporočila, ki so bila predstavljena že na razstavi – v uvodnih izhodiščih vzpostavi osnovne razmisleke o nacionalni identiteti in simboliki, nato pa v Zgodovinskem loku natančno predstavi razmere v političnem in javnem življenju mesta v stoletju preobratov.

Velikost:238 strani
33,90 €
 

Izdaja katalogov je neposredno povezana s programskim sklopom Ključi mesta, ki je bil producent odmevne razstave Nemci in Maribor: 1846–1946: stoletje preobratov in je potekala od 15. marca do 15. junija 2012 v Veliki kavarni v Mariboru. Nekaj mesecev po zaprtju razstave je v založništvu Umetniškega kabineta Primož Premzl in v sodelovanju z Zavodom Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture in Pokrajinskim arhivom Maribor izšel še katalog. Katalog prinaša besedila z razstave v celoti, pa tudi velik del tam prikazanega slikovnega gradiva. Izšel je v dveh knjigah – v slovenski in nemški inačici – vsakokrat na 240 straneh velikega formata. Osrednji prostor pa je, podobno kot na razstavi, namenjen t. i. poglobljenim pogledom – poglavju, katerega vsebina je osredotočena na posamične fenomene, osebnosti, zgradbe, dogodke, ustvarjalnost, pa tudi na vsakdanje življenje Mariborčanov v stoletju, ko se je porajala nacionalna zavest v modernem pomenu ter v političnem in javnem življenju vse bolj rasla na eni strani v ustvarjalnost, na drugi strani pa v nacionalna nasprotja. Tako razstava kot katalog umeščata dogajanje in življenjski utrip Maribora v ta neizbežen kontekst. Katalog, pri katerem je sodelovalo veliko avtorjev, je dolgo pričakovana in nepogrešljiva nadgradnja razstave Nemci in Maribor.