DEU ENG SLO Visit the Old Vine House in 3D view

Evidence of age

Visoko starost Stare trte na Lentu dokazujeta slikovni upodobitvi Maribora iz leta 1657 in 1681, ki sta shranjeni v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu in v pokrajinskem muzeju Maribor.

Obe sliki prikazujeta Staro trto na brajdi na pročelju hiše na Vojašniški ulici 8 na Lentu. Po arhivskih podatkih Pokrajinskega arhiva Maribor je bila hiša sezidana že v 16. stoletju in od tega časa do danes, vsaj na južni strani ni doživela bistvenih arhitekturnih sprememb. Na omenjenih upodobitvah je desno od mestnih vrat jasno razločna brajda s trto, ki se je že pred 340 leti bohotila vzdolž celotnega južnega pročelja hiše, kjer Stara trta raste in rodi tudi danes. Sklepamo lahko, da je bila Stara trta leta 1657 stara vsaj 100 let.

Častitljivo starost Stare trte v Mariboru dokazujejo tudi strokovne meritve, ki jih je na pobudo naravovarstvenika Mirka Šoštariča in prof. dr. Lojzeta Hrčka leta 1972 opravil prof. dr. Rihard Erker, dendrolog z gozdarskega oddelka biotehniške fakultete v Ljubljani. Z metodo sondaže (vrtanja v deblo) in s pomočjo mikroskopa je po letnicah ugotovil, da je bila Stara trta leta 1972 stara najmanj 350 let, morda pa tudi že 400 let. Zaradi strohnele sredice stržena v obsegu nekaj centimetrov se natančnejše starosti ni dalo ugotoviti.


SHARE ARTICLE

Events in the Old Vine House

The unique scenery of the Old Vine and the exceptional ambience of her house fuse together for an unforgettable experience.